Dethi365
Chuyển tới nội dung chính

DTC4

Là hệ thống đề thi mức độ trung bình. Số lượng lần làm hạn chế và mỗi lần làm sẽ là 01 bộ đề khác nhau tạo ra tính đa dạng cho học viên người luyện tập. Sau mỗi bài làm học viên được xem kết quả bài làm cùng với đánh giá  từ hệ thống. Kết quả được lưu lại trên hệ thống dethi365 và học viên có thể xem lại phần đã hoàn thiện của mình.  

Đề DTC4_01
  • 24/04/24
  • 1 HV

Đề DTC4_01

9500VNĐ
Đề DTC4_02
  • 24/04/24
  • 1 HV

Đề DTC4_02

9500VNĐ
Đề DTC4_03
  • 24/04/24
  • 1 HV

Đề DTC4_03

9500VNĐ
Đề DTC4_04
  • 24/04/24
  • 1 HV

Đề DTC4_04

9500VNĐ