Dethi365
Chuyển tới nội dung chính

DTC2

Là hệ thống đề thi mức độ trung bình. Số lượng lần làm hạn chế và mỗi lần làm sẽ là 01 bộ đề khác nhau tạo ra tính đa dạng cho học viên người luyện tập. Sau mỗi bài làm học viên được xem kết quả bài làm cùng với đánh giá  từ hệ thống. Kết quả được lưu lại trên hệ thống dethi365 và học viên có thể xem lại phần đã hoàn thiện của mình.  

Đề DTC2_05
  • 24/04/24
  • 1 HV

Đề DTC2_05

8500VNĐ
Đề DTC2_04
  • 24/04/24
  • 4 HV

Đề DTC2_04

8500VNĐ
Đề DTC2_03
  • 26/06/24
  • 1 HV

Đề DTC2_03

Miễn phí
Đề DTC2_02
  • 24/04/24
  • 1 HV

Đề DTC2_02

Miễn phí
Đề DTC2_01
  • 17/06/24
  • 1 HV

Đề DTC2_01

Miễn phí